Om Haugesund Kunstforening 


Haugesund Kunstforening presenterer årlig ca. 10 salgsutstillinger. Utover dette arbeider foreningen med utstillinger, utlodninger, foredrag og annen virksomhet for å fremme kjennskap til og skape interesse for bildende kunst.

Haugesund kunstforening ble stiftet i 1913. Haugesund kunstforening har hatt faste visningslokaler i Haugesund billedgalleris lokaler siden 1959. I 1973 gav Kunstforeningen den faste samlingen til Haugesund kommune mot at kommunen sørget for ideelle utstillingslokaler for Kunstforeningens salgsutstillinger. I tillegg skulle det skaffes tilveie gode magasinforhold og visningslokaler for den faste samlingen. Lokalene som Haugesund kunstforening benytter seg av i dag sto ferdige i 1978.

Vedtektene våre finner du her.

Styret 2023-2024:

Kester Bunyan (leder) e-post: kesterbunyan(a)gmail.com
Jon Müller (nestleder)
Nils Magne Olsen (styremedlem / kasserer)
Jane Signe Dunkley Iversen (styremedlem/ frivilligansvarlig)
Terje Rudi (styremedlem/ web)
Johnny Liadal (styremedlem / SoMe)
Ivar Rudi (styremedlem)
Mona Elin Aarø (styremedlem / SoMe)

Årsmøte for 2023, onsdag 17. april kl. 18:00 i Haugesund billedgalleri

Åpningstider:

Mandag: Stengt
Tirsdag – Lørdag: Kl. 12.00-15.00
Søndag: Kl. 12.00-17.00