Astrid McGarrighan og Sverre Skjold

Stilles ut i Storsalen og Lillesalen
fra 23.02.2024 til 07.04.2024

Vernissasje fredag 23. februar 2024 kl. 18:00!

Astrid McGarrighan – The Seeds of Today are the Flowers of Tomorrow
Sal 1

Prosjektet «The Seeds of Today are the Flowers of Tomorrow» utforsker tiden, mennesket og det forgjengelige, visualisert gjennom enkle former som gjennomgår en metamorfose.
«Alt det vi sår i dag, vil bære frukter for kommende generasjoner, på godt og vondt», sier kunstneren Astrid McGarrighan (f. 1951, Bergen). «Overalt etterlater vi oss spor som viser til vår eksistens og identitet. Gjennom verkene mine vil jeg visualisere fortid, nåtid og framtid». Inspirasjonen henter hun fra naturen og urban slitasje. Litteratur og musikk tilfører refleksjon og energi.
Billeduttrykket er nøye planlagt gjennom skisser, mens spontaniteten ligger i etseprosessen, hvor syren manipulerer spor og teksturer, som fører til videre eksperimentering. Samtidig er det taktile billeduttrykket møysommelig utformet lag på lag, med en vekselvirkning av oppbygging og nedbryting. Det er fristende å trekke paralleller mellom kopperplaten og naturen: forvitring, nedbryting, oppbygging, tidens tann og syklus.
Virkemidlene hun bruker for å skape nærhet er: personifisering, detaljrike teksturer, rytme, og kontraster mellom lyse og mørke valører. «Jeg eksperimenterer med farge og ulike papirkvaliteter, og trykker unike varianter, slik at hvert arbeid har sin egen personlige uttrykksform. Uttrykket «langsomhetens estetikk» er en positiv beskrivelse av arbeidsprosessen min, med etsning/akvatint», sier Astrid McGarrighan.
Astrid McGarrighan er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen med fordypning i grafikk og har storfag i kunst og håndverk ved Høgskolen i Bergen. Hun arbeider innenfor den gamle håndverkstradisjonen, med tidkrevende teknikker som etsning og akvatint. McGarrighan betrakter grafikken som et samspill mellom kunst og håndverk, og benytter akvatintetsning for å oppnå valører som skaper et sterkt spenn mellom sort- og hvitkontraster. Denne disiplinerte arbeidsprosessen gir også overraskelser og uante muligheter.
McGarrighan har deltatt på en rekke separat- og kollektivutstillinger i Norge og England. Hun er bl.a innkjøpt av Os Kommune, Regjeringens representasjonsbolig, Kunnskapsdepartementet, Havforskningsinstituttet og Royal Caribbean Cruiseline.
Utstillingen er støttet av KiN-regionale prosjektmidler og Bildende Kunstneres Hjelpefond.
Les mer om kunstneren her: https://kunstnerforbundet.no/kunstnere/724/astrid-mcgarrighan

Sverre Skjold – Konstig intelligens
sal 2

Sverre Skjold (f. 1973) bor i Haugesund og jobber på dagtid som en vanlig mann med å lage digitale læremidler for den videregående skolen. Men under den tilsynelatende normale tilværelsen foregår det andre, og til tider merkelige, saker.
«De siste månedene har jeg laget en tegning hver dag under prosjektet #dailysketch. Regelen som jeg har laget for meg selv er å tegne minst en strek på et ark hver dag. Dette skal så publiseres på sosiale medier før midnatt. Så langt har dette blitt til 267 tegninger, og en god del av dem vil publikum finne på utstillingen», sier Sverre Skjold. I tillegg vises en del eldre arbeider som får frem bredden i Skjolds produksjon de siste årene.
Motivkretsen dreier seg oftest rundt mennesker, fugler og andre dyr i naturen. Uttrykket varierer også fra nærmest fotorealistisk, via det fordreide og abstraherte og i #dailysketch ofte over i det karikerte og tegneserieaktige.
Les mer om kunstneren her: https://www.sverreskjold.com/