Magnhild Opdøl – Petriochor

Sal 1
Kunstneren Magnhild Opdøl sier hun opplever at en følelse av fravær har vokst seg fast i henne.
Opplevelsen knytter hun til erfaringer fra pandemien, men også i forholdet til naturen der stadig flere
arter forsvinner, når klimaet endrer seg.
Opdøl samler bilder og tegner fordi hun er redd for at det hun i dag ser, en gang vil forsvinne. Hun går
turer i skogen og fjellet, og samler inntrykk, bilder og objekter. Det er denne samlingen som er
utgangspunktet for utstillingen i Haugesund billedgalleri.
Når hun er i naturen, føler hun seg forsvinnende liten og prisgitt naturens temperament for å overleve.
Til sammenligning kan en by, på det meste oppleves som noen århundrer gammel, mens i naturen er
kunstneren i geologisk tid og hennes eget liv en liten flekk.
Kunstneren utforsker det helt nære; skogbunnen, og det som bare sees på avstand; fjellet. Det myke og
forgjengelige og det harde og bestandige. Begge deler blir et landskap å studere, øyeblikk som fanges,
dokumenteres og oppbevares for en fremtid uten overflod. Opdøl ser for seg at arbeidet hennes er en
slags dokumentasjon som kunne endt opp i ett arkiv, for aldri igjen å bli sett, men for henne er det en
måte å minnes på.
Arbeidene hennes er ofte basert på foto og funnede objekter. Objektene benyttes i tegninger, med som
oftest bare hovedmotivet mot en nøytral overflate. Opdøl ønsker å framkalle en følelse, med objektet
og komposisjonen som middel. Mange verk er repetitive, serier av tegninger eller skulpturer, som for å
gi seg selv tid til å studere og å lære å kjenne overflaten og bevegelsen i objektet. De skulpturelle
arbeidene går gjennom en lignende prosess og hun legger ofte til eller bytter ut et materiale for å skape
nye assosiasjoner til objektet.
Tegning er grunnleggende i kunstnerskapet hennes og ofte et hovedelement i prosjektene, men Opdøl
arbeider også med skulptur, installasjon, objet trouvé og fotografi.
Magnhild Opdøl (f. 1980) bor og arbeider i Sunndal. Opdøl har en MA (2007) og BA (2004) fra
National College of Art and Design i Dublin. Hun har de senere årene stilt ut ved blant annet Galleri
BOX (Gøteborg), Norsk Skogmuseum (Elverum), Hå gamle prestegard, Risør Kunstpark,
Kunstmuseet Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal Kunstsenter, Kunstmuseet KUBE, Butler Gallery
(Ireland), Galleri LNM, Tegnerforbundet, Akershus Kunstsenter, Buskerud Kunstsenter og Royal
Hibernian Academy (Ireland).
Les mer om Magnhild Opdøl her:
http://www.magnhildopdol.com/


David Lamignan Larsen nye arbeider


Sal 2
David Lamignan Larsen (f. 1981, Sandnes) har bakgrunn fra Nigeria og Norge med mastergrad i
billedkunst ved Kunstakademiet i Trondheim (KiT), en del av NTNU. Han har i tillegg Praktisk
Pedagogisk Utdanning (PPU) ved UiS og jobber for tiden som lektor i Kunst, Design og Arkitektur
ved Bergeland videregående skole, hvor han har vært ansatt siden 2016.
David Lamignan Larsen sine arbeider er inspirert av spørsmål omkring identitet og søken etter
identitet. Han har bodd seks år av livet sitt i Gabon, Vest Afrika, og han har reist en del og observert
kulturelle forskjeller og likheter. Mor til Larsen kom fra Nigeria til Norge på 1970-tallet hvor hun traff
han som skulle bli Larsen sin far, som var fra Sandnes. Larsen har lenge vært fascinert over kulturelle
forskjeller og erfarte det på egenhånd da han som 11-åring flyttet til Vest Afrika og lærte seg fransk.
Kunsten hans begynte som en forskning på: «hvor passer jeg inn?» der han står mellom to kulturer: I
Norge ble han sett på som afrikaner og i Afrika ble han sett på som Europeer. Ettersom årene har gått,
har verkene hans gradvis endret retning. Hovedfokus er ikke lenger ham selv, men menneskeheten
generelt, og hvor kunstneren tar for seg spørsmål omkring søken etter identitet, innvandring,
integrering og kulturkrasj. Larsen tar i bruk medier som video, performans og musikk, og utforsker
temaene på en humoristisk og til dels provoserende måte.
Les mer om David Lamignan Larsen her:
https://www.lamignan.com/