Marius Martinussen -maleri
Sal 1
Marius Martinussen (f. 1978, Kristiansand) er en kunstner med mange fasetter. Han tilnærmer seg maleriets problemstillinger og utfordringer gjennom formale eksperimenter, men også gjennom referanser til kunsthistorie, ulike stilistiske uttrykk og kunstteori. Forrige gang Martinussen stilte ut i Haugesund kunstforening var i 2012. Han ble svært godt mottatt den gangen og innkjøpt til kunstmuseets samling.
I tillegg til malerier i store format viser Martinussen denne gangen en helt ny serie bilder han har kalt «Multivers», i størrelsen 40 x 30 cm. Alle bildene er komponert etter samme prinsipp; sidene i formatet deles opp i det gylne snitt, som igjen deles inn i mindre deler, også etter det gylne snitt. Alle snittpunktene brukes til å trekke linjer som danner flater, som igjen danner grunnlag for komposisjonen. Prosessen gjentas i hvert lag til bildet er ferdig. Alle flater maskeres og spraymales. Serien er inspirert av et tankeeksperiment hentet fra Netflix-serien «På jakt etter evigheten (2022). I TV-serien gjør fremstående matematikere, partikkelfysikere og kosmologer dypdykk inn i uendeligheten og dens ufattelige implikasjoner for universet.
Marius Martinussen har studert ved kunstakademiet i Trondheim og kunstakademiet i Helsinki, Finland, og han arbeider som maler og grafiker. Han har hatt en lang rekke utstillinger i både inn- og utland, blant annet på Kunstnerforbundet, Kunstsenteret i Møre og Romsdal, Galleri F15, Bomuldsfabrikken, Kunstverket Galleri, Galleri Brandstrup, Trondheim Kunstforening, samt utstillinger i Berlin, Amsterdam og Helsinki. Hans verk er blitt kjøpt inn til mange samlinger blant annet; Norsk Kulturråd, Norges Bank, Sørlandet Kunstmuseum og Haugalandmuseet-Haugesund billedgalleri. Martinussen har også utsmykket blant annet St. Olavs Hospital og Kjell Henriksen Observatorium på Svalbard. Les mer om Marius Martinussen her: https://www.mariusmartinussen.com/

Minna H. Lappalainen -tegning og maleri
sal 2
Det er tolv år siden forrige gang Minna Hannele Lappalainen stilte ut i Haugesund kunstforening, og det er svært hyggelig å kunne ønske også henne varmt velkommen tilbake.
Minna H. Lappalainen (f. 1964) arbeider med maleri og tegning. Motivet i arbeidene definerer valget av materialet, og farge og form står sentralt. I utstillingen i Haugesund kunstforening viser hun nye tegninger fra serien Promenade og et maleri, Gullviva (Primula veris) fra 2019.
Promenade er et pågående prosjekt som Lappalainen har arbeidet med i flere år som motvekt til tidkrevende, nøyaktige plante- og naturmalerier. Arbeidene som vises i utstillingen, inngår i en større gruppe tegninger og malerier på papir.
Tittelen Promenade henviser til det landskapet Lappalainen for det meste befinner seg i; åkerlandskapet med granittberg i Norra Bohuslän i Sverige, det flate jordbrukslandskapet i Österbotten i Finland der kunstneren vokste opp, og de få gjenværende områdene med dyrket jord i østre Bærum hvor hun bor. Ved å vandre rundt de samme stiene og veiene gjentatte ganger legger man merke til små forandringer, naturens gang i årstidene og også forandringer i seg selv.
Verkene refererer ikke til gjenkjennelig steder, men de kan leses som et blandet sinnsinntrykk fra flere steder samtidig, de er summen av det man har sett og opplevd. Resultatene dekonstrueres i den grad at mening forskyves og dermed åpner bildene for mulighet til individuell tolkning. Gjennom tegning utforsker Minna H. Lappalainen samspillet mellom observasjon og minne.
Maleriet Gullviva binder tegningene i serien Promenade sammen med den øvrige maleripraksisen til kunstneren. Malerier av planter, hortikultur og hager har vært en sentral del av den kunstneriske praksisen til Lappalainen siden 2001 som for eksempel utstillingen «House and Garden» som ble vist i Haugesund kunstforening i 2010, da hun også ble innkjøpt til kunstmuseets samling.
Minna H Lappalainen bor i Bærum og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Nordiska Konstskole i Finland og Statens kunstakademi i Oslo. Hun har hatt separatutstillinger bla.ved Galleri LNM, Tegneforbundet, Stavanger Kunstforening, Haugesund Kunstforening og Akershus Kunstsenter. Hun har utført utsmykningsoppdrag for bla. Carpe Diem demenslandsby i Bærum og Nesbru VGS i Asker og er innkjøpt av blant annet Stortinget, St Olavs Hospital og Norsk Kulturråd.
Utstillingen er støttet av Kulturrådet. Mer informasjon om Minna H. Lappalaien: http://www.minnalappalainen.no/